Skip to Content
Sign In

Asset Publisher Asset Publisher

TH Trung Trạch: bài viết sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

Trong nhiều năm qua, công tác sinh hoạt chuyên đề ở tổ chuyên môn trong các Trung tâm đã được tổ chức thực hiện, duy trì thường xuyên và đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Dictionary Dictionary

Translator Translator

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG TRẠCH

Địa chỉ: Xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0843138827. Email: th_trungtrach@quangbinh.edu.vn

Website: thlytrach.edu.vn