Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

TH Trung Trạch: bài viết sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

Trong nhiều năm qua, công tác sinh hoạt chuyên đề ở tổ chuyên môn trong các Trung tâm đã được tổ chức thực hiện, duy trì thường xuyên và đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Từ điển Từ điển

Dịch Dịch

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG TRẠCH

Địa chỉ: Xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0843138827. Email: th_trungtrach@quangbinh.edu.vn

Website: thlytrach.edu.vn