Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tặng quà cho các em học sinh nhân dịp năm học mới

Năm học mới với nhiều niềm vui, các cá nhân, tổ chức trên địa bàn Xã Trung Trạch cùng chung vui và chia sẻ cùng các em.

Từ điển Từ điển

Dịch Dịch

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG TRẠCH

Địa chỉ: Xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0843138827. Email: th_trungtrach@quangbinh.edu.vn

Website: thlytrach.edu.vn